איתור כספי חיסכון לכל ילד

מרביתנו עובדים מסביב לשעון ללא הפסקה למען הגדלת ההכנסות והממון הקיים לנו, לרוב – על חשבון הזמן האישי שלנו, בעודנו מנסים באופן תכוף להעלות את רמת החיים שלנו אשר קשורה (לפחות בהיבט החומרי שלה) ביחס ישיר לרמת ההכנסה הקיימת לנו, כאשר לא פעם המטרה היא הענקת חיים טובים יותר לבני משפחתנו, בדגש על ילדינו. 

אך מה אם היו אומרים לכם שייתכן וקיימים לכם, או יותר נכון לילדיכם, הון בלתי מבוטל אשר שוכב ונח לו מבלי ידיעתכם, כאשר כיום קל יותר מאי פעם לשים עליו את היד ולצבור אותו למענכם ללא כל מאמץ מצדכם? 

נשמע טוב מדי? במאמר הקרוב נרחיב מדוע הר הכסף הוא ככל הנראה הבשורה הכלכלית החשובה ביותר בעבור הציבור הישראלי בעשור האחרון, כמו כיצד ניתן לממש את אותה בשורה. 

 

מהו הר הכסף?

הר הכסף הוא פלטפורמה מקוונת שהוקמה על ידי משרד האוצר לראשונה ב- 2013, לאחר שהחלטה שהתקבלה במסגרת אחת הוועדות בכנסת קבעה עוד ב- 2005, כי על האחרון קיימת החובה להנגיש ולאפשר לבעלי עניין אשר ייתכן וקיים להם הון שאינו פעיל ו/או שאינו מודעים לו, לגשת ולשים ידם על כסף אשר שייך להם כדת וכדין, ושמפאת היעדר ידיעתם נותר על כנו בקרב המוסדות הפיננסיים הרבים בישראל.

כלומר, נקבע בסעיף 24 לחוק הפיקוח של שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה-2005 כי על משרד האוצר לייצר הנחיות אשר יעסקו בנושא כדלקמן: "הוראות לעניין הצעדים והפעולות שעל חברה מנהלת לנקוט לשם איתור עמיתים שהקשר עמם נותק ולשם איתור מוטבים לאחר מותו של עמית".

 

חסכון הר הכסף – היבט כללי

המשמעות של קביעה זו היא שלמעשה על משרד האוצר לאפשר לכל אדם שקיים לו חיסכון באשר הוא ושאינו פעיל (לרוב ההגדרה לחיסכון שאינו פעיל הוא היעדר הפקדה למשך חצי שנה ומעלה), כמו גם חיסכון של אדם אשר הלך לעולמו ונפטר כאשר ממונו ורכושו לא הועבר כהלכה לגורמים הבאים אחריו, קרי קיים לו חיסכון שאינו משויך כעת לאיש בין החיים, לגשת ולעשות שימוש באותם כספים כאוות נפשו. 

 

השפעתו של הר הכסף על הציבור הישראלי

לכן, לאחר שהושקה הפלטפורמה לראשונה (אשר מאז צמחה והתרחבה לעוד היבטים אחרים שמסייעים לציבור הרחב להיוודע לנתוניו הפיננסיים), והחלה את פועלה השוטף בשנת 2013, הצליחו לא פחות מ- 15,000,000,000 ש"ח למצוא את דרכם אל בעליהם הקדמוניים אשר נותק עימם הקשר. 

 

סוגי החסכונות שמאותרים במסגרת הר הכסף

מדובר בממון אשר מתחלק להמון סוגים וענפים שונים, בעוד שישנם כאלו אשר מצאו הון באמצעות איתור כספי ירושה, כאשר ישנם אחרים שזכו לזקוף לזכותם קרנות פנסיה או ביטוחי חיים של קרובים אשר נפטרו, כמו גם חשבונות בנק ישנים וקופות גמל שנפתחו עוד בראשית חייהם מבלי שזכרו או היו מודעים לקיומם כליל, בעיקר לנוכח היעדר הדיגיטציה שהייתה קיימת בראשית המילניום הנוכחי, בו היה קשה משמעותית לאדם להתחקות אחר ממונו.

 

כיצד מתרחש הליך השבת ההון במסגרת הר הכסף

האופן בו השבת הממון האבוד מתרחשת, היא באמצעות שימוש במסד הנתונים של משרד האוצר, אשר לאחר קבלת פרטים שרירותיים (מספר תעודת זהות ותאריך הנפקתה) מדורש הבקשה, קרי בעליו החוקיים של חשבון ו/או חיסכון אשר משויך לשמו, מציב בפני מגיש הבקשה את כלל הקופות והחסכונות אשר ידועות למשרד האוצר ומשויכות לו, באמצעות בדיקה בקרב 97 גופי ההשקעות הקיימים בישראל שמנהלים את כספי הציבור.

מנגד, יש לציין כי לכל אדם קיימת הזכות לעשות שימוש בפלטפורמה זו 10 פעמים בלבד, כאשר המשמעות של כך היא שמומלץ במידה רבה לבצע שינוע חיצוני של אותו מידע חיצונית באמצעות הורדתו או הדפסתו. 

לאחר מכן המשך הטיפול, כלומר השבת גישה לחשבונות עצמם, נעשית על ידי מגיש הבקשה בעצמו, כאשר נמסרים לו פרטי הקופה ומיקומה בלבד ללא הסכום הקיים בהם, כאשר על בעל הזכאות לחיסכון להיחשף לנתון זה באמצעות שיח אל מול הגורם המנהל את החשבון ו/או הקרן האבודה.

 

חשיבות איתור חשבונות ישנים – אף על פי כי ייתכן וקיים בהם סכום זניח

בנוסף לכך, לעתים רבות עולות טענות מצד בעלי חשבונות אבודים פוטנציאלים (אשר לטענת משרד האוצר מהווים רוב בישראל) כי אין טעם לגשת לאותם חשבונות בשל העובדה שההון הקיים בהם זניח ואינו מצדיק את המלאכה הכרוכה בחיפוש ואיתורו אשר עלול להיכרך ביחד עם מסכת בירוקרטיה ואובדן זמן רב.

 

הפוטנציאל הכלכלי של חשבון אבוד

לפיכך, יש לענות לטענה זו ב- 2 פנים, כאשר הראשונה נוגעת לעצם הפוטנציאל הכלכלי הקיים באותן חשבונות, בשל העובדה שחשבונות, קרנות, וכספים אשר הופקדו מבעוד מועד מהווים למעשה ממון אשר ממשיך לצמוח ולגדול מכיוון שרוב רובם של חסכונות אלו מושקעים בשוק ההון או באפיקים צומחים אחרים.

רוצה לומר, ייתכן במידה רבה וחיסכון אשר נוצר בסכומים זניחים יחסית של כמה אלפי שקלים בודדים, עלול לצמוח דרמטית ולעתים להכפיל את עצמו פי כמה מונים בהינתן והושקע בצמוד למדדים מסוימים. כאשר לפיכך נשאלת השאלה – עד כמה מורכבת הפרוצדורה הנלווית להשבתו?

 

מורכבות הליך הפנייה לגוף הפיננסי המנהל את החשבון האבוד

בהתאם, בנוגע לבירוקרטיה הרבה שקיימת להשבת אותו ממון, הליך הבדיקה אורך מספר דקות בודדות אם בכלל, כאשר הפלט שניתן על ידי משרד האוצר מתגלה כעבור מספר שניות בודדות, לאחר מכן – ההתקשרות אל מול הגוף הפיננסי אשר מחזיק בחשבון כרוכה ביצירת קשר עימם והעברת אסמכתאות (שליחת מייל) המעידות על בעלותכם אודות החשבון אותו אתם מבקשים לשייך עבורכם. 

כמו כן, לעתים בעת חשיפתו של אדם לחשבונות הקיימים לו יבחר האחרון לשנע את ההון לעבר גוף פיננסי אחר אשר מנהל את כספיו כעת, כאשר למעשה בפעולה נוספת אך כזו אשר אינה כרוכה במאמץ רב, שכן לרוב הגוף אשר עתיד לקלוט את הקרן והכספים יבצע עבורכם את הצעדים הנדרשים, בשיח ישיר אל מול הגוף המחזיק בהם כעת.

 

חיסכון לכל ילד והמשמעות הגדולה שיש לכך בעבור הר הכסף

זאת ועוד, כי אף על פי שקיימים יתרונות רבים עבור הר הכסף בעבור כלל שכבות האוכלוסייה, בין אם מדובר בציבור העובדים אשר קיימת לו פנסיה משכבר הימים, או בעבור קרובי משפחתו של אדם אשר נפטר, הן בטרם עת כאשר סביר להניח כי לא הספיק להסדיר את ענייניו הכספיים, והן לעת זקנה כאשר לעתים קיימים לציבור זה אשר בנעוריו לא היו קיימים כלים נוחים למעקב ואיתור נכסים כפי שישנם כיום, כעובדה שמגדילה את הסבירות כי הון עלול היה ליפול בין הכיסאות ליפול לתהום הנשייה, בהיבטו של חיסכון לכל ילד המשמעות מתחדדת שבעתיים.

הסיבה לכך היא שאילו בעבר הסבירות שלאדם תהיה חשבון אבוד הייתה נתונה כנגזרת של אורח חייו ופעולותיו הכלכליות בעבר, כדוגמת האם פתח לעצמו חשבונות וקופות חיסכון שונות, או שמא החליט לעבור בנק ובהתאם לשנע את חסכונותיו השונים, כיום היריעה הורחבה משמעותית, שכן בעבור כל ילד הנולד במדינת ישראל נפתח חיסכון, בתכנית הקרויה בשם ההולם – חיסכון לכל ילד.

 

מהו חיסכון לכל ילד?

חיסכון לכל ילד הוא שמה של תכנית אשר נהגתה על ידי משרד האוצר וביטוח לאומי ושנכנסה לתוקף בראשית 2017, אשר במהלכה עבור כל ילד המזכה את הוריו ו/או אפוטרופוס שלו בקבלת קצבת ילדים, מופקדים מדי כל חודש עד הגיעו לגיל 18, 50 ש"ח בתוכנית חיסכון במסלול לבחירת הוריו.

ההפקדה עבור אותו ילד נעשית באופן אוטומטי, כאשר כלל ילדי ישראל למעשה זכאים למימוש זכות זו, כמו כן, על הוריו של אותו ילד לבחור ולציין בעבור איזה קופת חיסכון הם מעוניינים שיופקד הכסף עבור ילדם, כאשר היעדר מימוש זכות זו, יגרור הפקדה עיוורת מצד המוסד לביטוח לאומי אשר יבחר עבור אותם הורים.

 

ההפקדה השרירותית

ההפקדה השרירותית תעשה בהתאם לגילו של הילד, כאשר אילו הוא היה מעל גיל 15 בעת כינון התכנית (1.1.2017) ההפקדה תתקיים במסגרת הבנק בו מקבלים הוריו של הילד את קצבת הילדים בעבורו, כאשר מדובר במסלול ריבית לא צמודה וללא תחנות יציעה, בנוסף לכך – במידה והוריו מחזיקים בחשבון בנק במסגרת בנק שאינו מוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי ככזה אשר מוסמך לנהל את החסכונות במסגרת התוכנית, יפתח המוסד לביטוח לאומי חשבון בנק חיסכון בבנק אחר. 

מנגד, אילו מדובר בילד אשר טרם מלאו לו 15 שנים בעת כינון התוכנית, הכספים יופקדו שרירותית בקופת גמל להשקעה בעלת סיכון מינימלי, כאשר הדבר תקף גם אילו קיימים מספר ילדים לאותו תא משפחתי.

לבסוף, בהינתן ילד אשר נולד מאוחר משכוננה התוכנית, קרי לאחר ינואר 2017, אילו הוריו לא יצהירו באיזה גוף פיננסי הם מעוניינים להשקיע את כספם ב- 6 החודשים הראשונים מיום לידתו, כספי החיסכון שלו יופקדו בצורה זהה לאחיו הבוגרים, כאשר אילו הינו בן בכור, כספי החיסכון יופקדו בקופת גמל להשקעה שרירותית על פי המוסד לביטוח לאומי. 

את המסלול הרצוי על הורי הילד ניתן לבחור באתר הביטוח הלאומי, כאשר המסלולים נבדלים זה מזה ברמת סיכון (מועט, בינוני, מוגבר), כמו גם מסלול הלכתי ומסלול שריעה אשר רלוונטיים רק לחלק מהקופות הקיימות שמציעות את השירות.

 

בונוסים מטעם המוסד לביטוח לאומי בהינתן משיכה מאוחרת

זאת ועוד, כי משהשלים הילד 18 שנים, יופקד עבורו מענק חד פעמי בגובה 500 ש"ח, כאשר במידה ויבחר שלא למשוך את הכסף שהצטבר לו באותה קופה עד גיל 21, יינתן לו מענק נוסף בגובה זהה, כעדות לתמריץ החיובי שהמדינה מעניקה הן באמצעות התוכנית והן באמצעות המענקים שבה, לעידוד חיסכון וחינוך פיננסי מוקדם ככל הניתן. 

 

הר הכסף – גלגל הצלה להורים

לפיכך, עבור הורים רבים אשר לא היו מודעים לזכות אשר קיימת להם לבחור מסלול אידיאלי עבור ילדיהם, כאשר בהתאם הפקיד המוסד לביטוח לאומי את אותם סכומים עבורם ולא פעם בקרב מוסדות אשר אינם המוסד בו הורי הילד מנהלים את ענייניהם הכלכליים השכיחים, קיימת סבירות לא מבוטלת שמא אותו חיסכון למעשה מהווה חשבון אבוד.

כלומר, אף על פי כי מתקיימת לחשבון הפקדה כסדרה וכתיקונה, עצם היעדר המודעות לקיומו ובהתאם לכך גם היעדר המימוש שלו בעת הצורך, מהווה סיבה קרדינלית כשלעצמה לביצוע חיפוש במסגרת הר הכסף למען השבת כספי חיסכון לכל ילד. הסיבה לכך היא שאילו נבחן את ההפקדות אשר ילד צפוי לצבור לזכותו במהלך 18 שנים, נגיע בקלות לחישוב יבש של 10,800 ש"ח, וזאת כאשר קיימת סבירות גבוהה מאוד כי הכספים הללו צפויים לגדול ובמידה רבה, לנוכח הצמיחה שמקיים שוק ההון כדרך קבע.

 

זיהוי מוקדם על ידי הר הכסף למען שינוי מסלולו של חיסכון לכל ילד בעל סיכון נמוך

בנוסף לכך, לגילוי מוקדם של חיסכון לכל ילד יש משמעות גדולה לא פחות, שכן בהינתן היעדר בחירה מצד הוריו המסלול אשר ייבחר לאותו ילד יהיה המסלול הסולידי והבטוח ביותר שקיים, כאשר מנגד בשל העובדה שאותם כספים אינם נגישים עד גיל 18, כמו גם כי לא מדובר בהון משמעותי, ההמלצה לרוב תהיה למקם את חיסכון זה דווקא במסלול מנייתי וכזה אשר "מסכן" את הכסף כמה שיותר, שכן גם אילו תפקוד את שוק ההון נפילה או תקופה דובית אשר מתרחשת אחת לתקופה, לקופה יש זמן רב להשתקם ולחזור לשהייתה ואף מעל זאת.

 

לסיכום – איתור חיסכון לכל ילד

כפי שניתן להבחין מן הכתוב לעיל, על עצם ההנגשה והיכולת שמשרד האוצר הביא לידי אזרחים רבים, להיחשף ולאחר מכן לשים יד אודות חסכונות והון שקיים להם ושאינם היו מודעים לו עד כה, יש לברך ולציין לחיוב את פועלו של המשרד בהקשר זה.

בנוסף לכך, אף על פי כי ישנם שימושים רבים לכלי זה, הן בשל היעדר התשתית ושקיפות המידע שהייתה קיימת בעבר, והן בשל שינויים רגולטוריים כדוגמת הכנסת חוקים המחייבים פתיחת קרן פנסיה בעבור כל עובד באשר הוא, חיסכון לכל ילד הוא דוגמה נהדרת ליכולתו של מכשיר כדוגמת הר הכסף לייצר עבור ילדים רבים הון ראשוני בהגעתם לבגרות, אשר באמצעות שימוש נכון ומוקדם בהר הכסף ניתן למקסם אותו.

הסיבה לכך היא שבהיעדר בחירה ישירה מצד הורי הילד היכן וכיצד למקם את מסלול החיסכון אשר מקיים ביטוח לאומי בעבור הילד עצמו, המסלול שייבחר לחסכון הילד יהיה סולידי ובעל חשיפה נמוכה למכשירים בעלי צמיחה גבוהה, כאשר היעדר צמיחה זו עלול כשלעצמו לפגוע בהון הסופי שיכול להתקבל לטובת הילד, כאשר מדובר באלפי שקלים רבים. 

אחרית דבר

לכן, אילו נולד לכם ילד לאחר שנת 2017, כמו גם הנכם סבורים כי קיים יסוד סביר להניח כי גם לכם שייך חשבון בנק אבוד אשר נשכח מימים עברו או אשר היה שייך לקרוב מנוח, מומלץ במידה רבה לבצע את הבדיקה בהקדם אל מול הר הכסף, למען השבתו המהירה של אותו חשבון, כאשר כפי שציינו טרם לכן, מדובר במהלך אשר מוציא לעתים רבות את מבצעו ככזה אשר יצא הפסדו בשכרו. 

כל המובא לעיל אינו מהווה ייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו, נתוניו, מצבו הכספי, נסיבות ומטרות השקעתו המיוחדות של כל אדם, או תחליף לייעוץ כאמור. אין לראות בכל האמור המלצה ו/או ייעוץ מקצועי מכל סוג. כל הפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. ט.ל.ח.

מידע נוסף על הר הכסף

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן