המסלקה הפנסיונית – לעשות סדר בקלות וביעילות בפנסיה

המסלקה הפנסיונית הינה מערכת מידע גדולה ומרכזית המרכזת מידע כולל ומקיף בתחום הפנסיוני במדינת ישראל. היא הוקמה בשנת 2013 על ידי משרד האוצר במטרה להגביר את התחרות והשקיפות ולהנגיש את הייעוץ הפנסיוני לכלל האוכלוסייה בישראל.

התחום הפנסיוני

תחת התחום הפנסיוני ניתן למנות את שלושת מכשירי החיסכון המרכזיים: קופת גמל, קרן פנסיה וביטוח מנהלים. כל אחד מן המוצרים בעל מאפיינים שונים הניתנים להתאמה בהתאם לצרכי החוסך, אולם שלושת המכשירים מהווים אפיק חיסכון שתכליתו תשלום קצבת פנסיה לאחר גיל הפרישה מהעבודה. חלק מן המוצרים כוללים רכיבי ביטוח נוספים לקצבה כדוגמת אובדן כושר עבודה ו/או ביטוח חיים.

התחום הפנסיוני בישראל עבר מספר תהפוכות ורפורמות בשנים האחרונות והוא חל כיום הן על שכירים הן על עצמאיים. בשנת 2008 הוחל חוק פנסיית חובה המחייב הפקדה של 18.5% ע"י המעסיק עבור העובד השכיר. נתח זה נחלק בין השניים, 6% על חשבון העובד ו-12.5% על חשבון המעסיק. בשנת 2017 הורחבה חובת ההפקדה הפנסיונית גם לעצמאיים, וכיום הם מחויבים להפריש מהכנסתם השנתית נתח שנע בין 4.55%-12.55% בהתאם להכנסתם השנתית.

השימוש במסלקה

המסלקה הפנסיונית מספקת כאמור גישה יעילה ושקופה לשלל המוצרים הפנסיוניים הרשומים על שמכם. באמצעות הזנת פרטים מזהים (ותשלום סמלי) תוכלו לקבל דו"ח מפורט הכולל מספר חלקים:

  • ריכוז סכומי הצבירה לפי סוג המוצר – תמונת מאקרו של סך הצבירה הפנסיונית תוצג בחלוקה למוצרים השונים רשומים על שמכם: קופת גמל, ביטוח מנהלים או קרן פנסיה, וגם קרן השתלמות, אליה ניתן להתייחס במובן מסוים כמוצר חיסכון שעשוי להשתלב בתכנון הפנסיוני.
  • קצבה צפויה לגיל הפרישה – בחלק זה מוצגת תחזית הצבירה לגיל הפרישה המבוססת על תשואה שנתית ממוצעת, כסכום הוני וכקצבה חודשית.
  • פירוט המוצרים – רשימה ארוכה ומפורטת של המוצרים השונים לרבות פרטים כגון מספר החשבון, היסטוריית ההפקדות, ותק החוסך ועוד.
  • כיסויים ביטוחיים – בחלק האחרון של הדו"ח מרוכזים מוצרי הביטוח המובנים במכשירי החיסכון הפנסיוניים וגם מוצרי ביטוח חיצוניים במידה ונרכשו על ידי החוסך בנפרד.

כלל הפרטים המופקים בדו"ח נכונים לרגע הפקת הדו"ח ולכן כדאי להשתמש במסלקה הפנסיונית באופן עיתי ובמיוחד לאחר שינויים בהרכב החיסכון הפנסיוני מכל סיבה שהיא.

מה ניתן לעשות עם הדו"ח?

כאמור מטרת הקמתה של המסלקה הפנסיונית הייתה להגביר את השקיפות בתחום, להנגישו לחוסך ולעודד מודעות ואחריות פיננסית אישית. הדו"ח עשוי לשמש את החוסך באופנים הבאים:

  • סדר וארגון – בראש ובראשונה ניתוח דו"ח המסלקה הפנסיונית יכול לשמש את החוסך בארגון התיק הפנסיוני שלו. לעיתים ישנם מוצרים דומים אותם ניתן לאחד, כמו גם קופות או חשבונות המוגדרים כלא פעילים, עניין הנגרם בייחוד עקב מעבר תכוף בין עבודות. סידור וארגון התיק הפנסיוני באמצעות צמצום ואיחוד מכשירי החיסכון עשוי להקל על החוסך בהבנת התמונה וניהול עתידי של החיסכון הפנסיוני שלו.
  • כפל ביטוח – על פי הדו"ח המופק ניתן לאתר ולזהות כפל של מוצרי ביטוח ולהתאימם לפי הצורך. לדוגמה, אדם המחזיק בביטוח אובדן כושר עבודה מובנה בקרן הפנסיה שלו ובמקביל מחזיק בביטוח אובדן כושר עבודה חיצוני. בנוסף לכך, הבנת הכיסוי הביטוחי הקיים במונחים אבסולוטיים עשוי לשמש את החוסך בהתאמה מדויקת של הצורך בכיסויים השונים, ובהתאם למצבו הבריאותי, המשפחתי והכלכלי.
  • עידוד תחרות בין גופים – המסלקה הפנסיונית מגבירה את השקיפות עבור החוסך שבאמצעות הדו"ח המופק יכול לייצר תהליך התמחרות מול הגופים המנהלים את חסכונותיו בהיבט עלויות הניהול. כמו כן הדו"ח מספק תמונה בהירה באשר לתשואות בתקופת הדו"ח, ואלה יכולות לשמש את החוסך במסגרת תהליכי קבלת ההחלטות באשר למסלולי ההשקעה השונים והגופים המנהלים את התיק הפנסיוני שלו.

 סיכום

המסלקה הפנסיונית היא מערכת מידע מרכזית המשמשת את החוסך בניהול והבנה של התיק הפנסיוני שלו בהיבטים שונים. באמצעות המסלקה ניתן בקלות וביעילות להבין את תמונת החיסכון הקיימת והעתידית וזאת על מנת לסייע בקבלת החלטות שונות הקשורות בתחום הפנסיוני כדוגמת הרכב המוצרים הפנסיוניים, הכיסוי הביטוחי ועלויות הניהול.

מידע נוסף על הר הכסף

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן