הר הכסף – איתור כספי ירושה

חלק בלתי נפרד מהעיסוק בפטירתו של אדם שהלך לעולמו, בין אם מדובר בפטירה בטרם עת או בכזו אשר התרחשה בערוב ימיו, היא עריכת ענייניו הכלכליים של המנוח למען יוכלו קרוביו ויורשיו החוקיים לעשות בהם שימוש, על מנת למנוע את היעלמותו של הון זה והבטחת שימושו בידי קרובי של המנוח עצמו.

מנגד, מלאכה זו עשויה להתגלות כמסובכת ומורכבת למדי, בשל הקושי הרב שטמון בהתחקות אחר אותם כספים, אשר עלולים ליפול בין הכיסאות, בעיקר לנוכח היותם של מרבית כספי הירושה כאלו אשר קיימים לטובת המנוח עוד בימים עברו, כלומר עוד בעת בה הדיגיטציה והנגשת המידע לא הייתה קלה וברורה כפי שהיא כיום.

 

הר הכסף – אמצעי בחסות המדינה להקלת מלאכת החיפוש

בהמשך לכך, הקושי הרב שטמון באיתור אותם כספים לא חמק מעיניה של המדינה, אשר החליטה בשנים האחרונות להרים את הכפפה וליצור מנגנון חינמי יעיל ופשוט, אשר באמצעותו יכול כל אדם להיחשף וכתוצאה מכך גם לשים ידיו על אותם כספים אבודים, אשר מהווים לעתים רבות סכומי עתק שכל אדם ישמח לאמץ, כמו גם שלנוכח פטירתו של אדם שאינו יכול לנהלם בעצמו, עלולים לרדת לטמיון.

 

גישה לכלל ההון

לכן, עוד בראשית המילניום הנוכחי קבעה מדינת ישראל כי על משרד האוצר, כגוף אשר אמון על פיקוח ורגולציה אודות אותם גופים פיננסיים אשר בקרבם מצויים כלל החסכונות וההון המוצהר במדינת ישראל, לייצר פלטפורמה אשר באמצעותה יוכל הציבור הרחב להיחשף ולגשת אל כלל ההון אשר שייך לו כדת וכדין, וכך בא לעולם פרויקט שאפתני אשר הוכיח את עצמו מעבר למצופה – הר  הכסף.

 

פלטפורמה אינטרנטית

ובהתאם – הר הכסף הוא למעשה פלטפורמה אינטרנטית אשר באמצעותה יכול כל אזרח במדינה להיחשף להון ומכשירי חיסכון אשר קיימים לזכותו ו/או לזכות קרוביו מדרגה ראשונה, על מנת לוודא כי לא קיים הון סודי שכזה אשר אלמלא הר הכסף היה אבוד בעבור יורשיו החוקיים, כמו גם על מנת שיוכלו לעשות בו שימוש במידת הצורך. 

 

החשיבות הרבה להר הכסף במיוחד בעבור אוכלוסיית ישראל

בנוסף לכך, הצורך בהר הכסף מתחדד בעיקר בעת קיומם של כספי ירושה, שכן הן אופייה של מדינת ישראל כמדינת מהגרים, והן המציאות הכלכלית אשר הייתה קיימת כאן בטרם המודרניזציה הנוכחית, מהווים מועד לפורענות בעבור היתכנות קיומו של הון אבוד.

כלומר, לאור העובדה כי מדינת ישראל מורכבת מעולים ממדינות רבות ומגוונות, אשר הביאו עימם ארצה את רכושם מכלל קצוות תבל, כמו גם כי בעת עלייתם היכולת לתעד ולעקוב אחר אותם כספים הייתה פחותה לאין שאור מאשר הינה כיום, ייתכן במידה רבה כי לחלקים נרחבים באוכלוסייה ישנו הון אשר הם זכאים לרשת אותו וכי אינם מודעים כלל לקיומו, ולפיכך – אינם עושים בו שימוש.

 

הר הכסף בעת פטירת מנוח צעיר

זאת ועוד, כי כאשר לעתים בשל תאונה ו/או מחלה נפטר אדם בטרם עת, באופן שלא הותיר לו להסדיר את ענייניו הכלכליים באופן שמבאר לבני משפחתו את מקורם ואת טיבם, הר הכסף יכול לשמש כאמצעי שבזכותו נחשפים קרובי המנוח לכלל כספי עזבונו השונים, בזכות האופן בו מתבצעת בחינת ההון על ידי הר הכסף ומשרד האוצר. 

 

ביצועיו של הר הכסף עד כה

כמו כן, הר הכסף משמש את הציבור הישראלי מזה כעשור, כאשר במהלכו הצליח הציבור הישראלי לשים את ידו על לא פחות מ- 15,000,000,000 ש"ח, אשר אלמלא הר הכסף היו נעלמים לטמיון וחומקים מידיהם של הן חוסכים אשר כלל לא היו מודעים לחסכונות ו/או חשבונות בנק אשר שויכו לשמם, והן של בעלי הון וממון אשר הלכו לעולמם והותירו בקרבם הון ששייך ליורשיהם החוקיים (בני זוגם וילדיהם) או לגורמים אשר לשמם צבעו את ההון במסגרת צוואתם. 

 

המציאות הפיננסים המורכבת בישראל

זאת ועוד, כי החשיבות של הר הכסף נגזרת גם מהמציאות הפיננסית המורכבת במיוחד שקיימת במחוזותינו. רוצה לומר, בשל העובדה שלפי נתוני משרד האוצר בישראל פועלים לא פחות מ- 97 גופים פיננסיים מורשים אשר מחזיקים ומנהלים את כספי הציבור הרחב, יכולתו של אדם פרטי להתחקות אחר הון זה פחותה וכאינה קיימת לעומת השימוש במסד הנתונים שקיים במשרד האוצר, אשר מבצע בחינה בעת ובעונה אחת אל מול כלל הגורמים הללו.

 

במקרים של פטירה

לפיכך, גם אילו קרוב משפחתכם אשר הלך לעולמו פתח ו/או נפתח עבורו חיסכון כלשהו במרוץ השנים, בין אם במסגרת עבודתו או שמא עוד בימיה הראשונים של מדינת ישראל, כל עוד חיסכון זה מוכר ומנוהל על ידי גוף אשר נתון תחת פיקוחו של הרגולטור, מתאפשר לכם, כיורשיו החוקיים של בעל הממון הנ"ל, להיחשף ולהתוודע אודות אותם כספים. 

 

פוטנציאל הצמיחה שקיים לכספי עיזבון לנוכח הפקרתם למשך שנים רבות

יתרה מכך, לעתים יורשים פוטנציאלים נמנעים מעיסוק במלאכה בשל המחשבה המוטעית שמדובר בסכומים פעוטים מפאת אוזלת ידו של המנוח בטרם נפטר, מכיוון שלא היה לזכותו הון נרחב ומשאבים שמצדיקים מלכתחילה את עצם הבירור.

 

כספי עיזבון

לפיכך, חשוב להדגיש כי כספי עיזבון אינם שקי כסף השוכנים במרתפי בנקים וגופי השקעות אשר נותרים בעינם, אלא הון אשר מושקע לרוב באפיקים שצומחים מדי יום ביומו, כאשר המשמעות הישירה של כך היא שלמעשה מדובר בהון אשר מן הרגע שהוקדש לחיסכון תפח וגדל באמצעות ריבית דריבית.

 

הון ראשוני

לכן, גם אילו היה מדובר בהון ראשוני אשר אינו משמעותי, ייתכן כי כעת לאחר שנים רבות שאותו הון גדל והתעצם, מדובר כעת בסכום משמעותי אשר יכול להימנות לעתים על מאות אלפי שקלים ואף מעבר לכך, בעיקר לנוכח בחינה אשר תעשה בעבור אדם מבוגר אשר חסכונותיו כוננו ככל הנראה לפני עשרות שנים. 

 

פדיון ביטוח חיים במסגרת הר הכסף

זאת ועוד, כי לעתים בשל השימוש בהר הכסף יכולים קרוביו של המנוח לגלות כי לאחרון היה ביטוח חיים אשר נעשה לו לעתים רבות ללא ידיעת קרובי משפחתו, בין אם כתוצאה מביטוח שאף המנוח עצמו לא היה מודע לו, או בין אם הוענק לו כחלק מתנאי העסקתו.

כמו כן, בשל היותם של ביטוחי חיים כלי שנועד לאפשר למשק בית להמשיך ולהתקיים גם לעת פטירתו של מפרנס, מדובר בסכומים משמעותיים אשר כעת משנפטר המנוח אמורים לשמש ולעבור לידי קרובי משפחתו, אשר בין אם מפאת הצנעת קיומו של הביטוח או תקלה שחלה בהליך המימוש, יכולים כעת לתבוע את הביטוח ולדרוש את ההון שקיים להם בזכות הפוליסה.

 

כיצד הר הכסף עובד?

לכן, כעת משביארנו את החשיבות הרבה והשכיחות שקיימת לסוגייה זו, כאשר לבחינת הון שכזו עלולה להיות השלכה חסרת תקדים על מאזנו ומצבו הכלכלי של אדם, יש לתת את הדעת אודות האופן בו בחינה זו מתקיימת הלכה למעשה.

 

שימוש קל ונוח

לפיכך, על מנת לעשות שימוש בהר הכסף, על הדורש למעשה למלא את פרטיו האישיים של המנוח, כמו גם את של היורש המיועד, כמו גם כי חייבת להיות בין ה- 2 קרבת דם ממדרגה ראשונה על מנת לאפשר ולקיים את הבחינה בעבורו.

כלומר, יש להמציא את מספר תעודת הזהות של הנפטר, בצירוף תאריך הפטירה הלועזי של המנוח כפי שהיא מצוינת בתעודת הפטירה שלו, בנוסף – במידה ולא קיימת ליורש את תעודת הפטירה, ניתן לקבלה באמצעות קישור לאתר משרד האוצר.

מנגד, על היורש אשר מבקש לבצע בחינה בעבור כספי קרובו, להצטייד במספר תעודת הזהות שלו, תאריך הנפקתה, כמו גם לציין האם קיים ליורש דרכון שהונפק בעת האחרונה (3 השנים האחרונות) והאם היורש יצא מהארץ ב- 3 השנים האחרונות.

 

המידע שיועבר מהר הכסף לאחר הבדיקה

בהמשך לכך, לאחר ויימסר המידע הרלוונטי, ליורש יימסרו נתונים הנוגעים לכל הקופות וחשבונות הבנק ששייכים למנוח, כמו גם זהות הגורם אשר מנהל אותם כיום, כדוגמת שם החברה, דרכי התקשרות איתה, כאשר בולט בהיעדרו הוא הסכום שנצבר באותן קופות, כאשר מדובר במידע אשר היורש ידרוש ישירות מן הגוף שהר הכסף ציין כמנהלה של הקופה והמחזיק בה. 

 

איתור כספי ירושה במידה ולא מצאו בהר הכסף

לעומת זאת, גם אילו הוחזרה תשובה שלילית מטעם הר הכסף בעבור כספיו האבודים של מנוח, אין הדבר אומר כי לא קיימים כספים אלו. כלומר, לעתים רק בעקבות בחינת מסמכי המנוח ותיעודי חשבונות או התקשרויות אשר היו לו עם חברות פיננסיות שונות ניתן לעלות על קיומה של קופת גמל או הון אשר שוכן בקרב אותה חברה, כאשר פנייה לאותה חברה כשלעצמה יכולה לעתים לחשוף את אותו ההון, גם אילו הר הכסף טען אחרת.

 

היעזרות בגורם מקצועי למען איתור כספי ירושה

זאת ועוד, כי מפאת העיסוק הרגשי והמורכב שקיים בהתחקות אחר מעלליו הפיננסיים של אדם שאינו בחיים על מנת לכוון ולסייע ליורש להתחקות אחר נתוניו הפיננסיים, רבים בוחרים לעשות שימוש בגורם מקצועי חיצוני על מנת לאתר ולהשיב את כספם האבוד אשר שייך להם כדין.

היתרון שקיים להיעזרות חיצונית שכזו היא שאותן חברות מחזיקות בניסיון רב אודות ההליכים והאופן בו תועדו מסמכים המעידים על קיומו של הון עוד בימים עברו, כאשר לנוכח זאת יכולה מלאכת האיתור להתבצע באופן מהיר ויעיל וכזה אשר מסיר לחלוטין מן היורש את העיסוק בחיפוש ואיתור הכספים. 

 

לסיכום – איתור כספי ירושה

כפי שניתן להבחין מן הכתוב לעיל, קיים קושי בלתי מבוטל בעבור יורשים להתחקות אחר כספי עיזבונם אילו אלו לא נמסרו להם באופן ברור ונהיר. כמו כן, על אף קיומו של קושי זה, קיימת חשיבות חסרת תקדים לחיפוש כספי ירושה במסגרת הר הכסף, שכן מדובר בממון רב אשר לעתים יכול להצטבר לכדי סכומי עתק אשר שייכים ליורשים כדת וכדין, ושהיעדר ביצועה של בדיקה זו עלול לגרום לאובדנם לצמיתות.

בנוסף לכך, בשל מגוון הנכסים אשר אדם עלול לצבור לזכותו במהלך חייו, בין אם מדובר בחשבון בנק פשוט ובין אם במכשירים פנסיונים כדוגמת קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, ביטוחי חיים ותיקי השקעות, לעולם אין לדעת את אשר תגלו בעקבות בדיקה זו, כאשר עובדה זו כשלעצמה מצדיקה את הבדיקה מלכתחילה.

 

אחרית דבר

לפיכך, אילו יש לכם קרוב משפחה מדרגה ראשונה אשר נפטר בטרם הסדיר את כלל ענייניו הכלכליים ושקיים לכם חשד שמא קיימים לטובתו כספים נוספים אשר טרם נמסרו לכם או הובאו לידיעתכם, מומלץ במידה רבה לקיים בחינה שכזו במסגרת הפלטפורמה אשר מציע משרד האוצר.

זאת ועוד, כי אילו אינכם מעוניינים לבצע את החיפוש בעצמכם, הן מפאת העניין הסנטימנטלי הנלווה לו והן מפאת המלאכה הכרוכה בכך, ניתן להיעזר בגורם חיצוני מקצועי אשר יגביר במידה רבה את הסבירות שההליך יתקיים בהקדם ועל הצד הטוב ביותר. 

מידע הכלול אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או פנסיוני ואין לפעול על פיו אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישיים של כל אדם. 

מידע נוסף על הר הכסף

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן