מהו ביטוח אובדן כושר עבודה?

ביטוח אובדן כושר עבודה הינו אחד משלושה רכיבים עיקריים המנוהלים באמצעות קרן פנסיה או ביטוח מנהלים, ותפקידו להבטיח תשלום קצבה חודשית במקרה שבו העמית החוסך אינו יכול לפרנס את עצמו בעקבות מצבו הבריאותי. הרכיבים הנוספים המנוהלים בקרן פנסיה ובביטוח מנהלים הם רכיבי החיסכון הפנסיוני וביטוח השארים. בניגוד לקרן פנסיה ולביטוח מנהלים, החיסכון בקופת גמל אינו מאפשר ניהול רכיב של ביטוח אובדן כושר עבודה.

 

מה חשוב לדעת על ביטוח אובדן כושר עבודה?

לניהול רכיב אובדן כושר עבודה במסגרת קרן פנסיה או ביטוח מנהלים מספר מאפיינים. טרם הבחירה במוצר הביטוחי הרלוונטי, יש לתת את הדעת 

 

בחירת מסלול עצמאית

זכותו של החוסך להחליט האם מסלול החיסכון שלו יהיה עתיר ביטוח נכות (אובדן כושר עבודה) או שאינו מעוניין לחסוך כלל עבור ביטוח כזה (לא אפשרי במסגרת חיסכון בקרן פנסיה). אסור יהיה למעסיק או לכל אדם אחר להתערב בשיקוליו של החוסך במקרה זה. עם זאת, חשוב יהיה להבין מהן ההשלכות של בחירה במסלול עם הפרשות מינימליות לצורך ביטוח אובדן כושר עבודה.

 

עדכון המסלול באופן שוטף

זכותו של החוסך להחליט כי הוא מעוניין לשנות את הרכב החיסכון שלו, ולהקצות יותר או פחות משאבים עבור רכיב הביטוח. גם במקרה זה, המעסיק או כל אדם אחר אינו מורשה להתערב בהחלטה זו של החוסך.

 

כיסוי ביטוחי בגין מחלה קיימת

חיסכון בקרן פנסיה יכול לאפשר לחוסך כיסוי ביטוחי גם בעבור מקרים בהם אובדן כושר העבודה נגרם בשל מחלה קיימת שהייתה ידועה. התנאי לכך הוא שעברו 5 שנים מרגע הצטרפותו של החוסך לקרן הפנסיה.

 

חיסכון באמצעות מוצר ביטוח המנהלים בדרך כלל לא כולל כיסוי בגין מחלות קיימות שהיו ידועות טרם ההצטרפות לביטוח. עם זאת, החוסך ונציגי חברת הביטוח יוכלו להגיע להסכמה על קיום כיסוי כזה בגין תרחישים עתידיים, אולם לרוב, כיסוי כזה יעלה את הפרמיה המשולמת לחברת הביטוח באופן משמעותי.

חיסכון באמצעות קופת גמל, כאמור, אינו כולל בו רכיב ביטוחי, ובפרט, אינו מספק כיסוי מפני תרחישים בהם נגרם אובדן כושר עבודה.

פציעה עקב דריכה על מסמר

כיסוי ביטוחי בגין אובדן כושר עבודה במקצוע ספיציפי

הסוגיה המרכזית בנושא זה היא האם המבוטח, אשר איבד את יכולתו להשתכר במקצוע ספיציפי שבו כישוריו מאפשרים לו זאת, זכאי לקבל תשלומים מן הביטוח בגין אובדן כושר עבודה.

בדרך כלל, החיסכון באמצעות קרן פנסיה מאפשר לחוסך ליהנות מן הכיסוי הביטוחי רק אם איבד את יכולתו להשתכר באופן מוחלט, ולאו דווקא בתחום הספיציפי שבו כישוריו מאפשרים לו זאת.

החיסכון באמצעות ביטוח מנהלים, יאפשר, בדרך כלל, לחוסך, לקבל קצבה חודשית אם איבד את יכולתו להשתכר מן המקצוע הספיציפי שבו פיתח מיומנות וידע. חשוב יהיה לבדוק נושא זה מול חברת הביטוח המספקת את השירות.

החיסכון באמצעות קופת גמל, כאמור, אינו מספק רכיב ביטוחי זה בכלל.

 

צמצום הרכיב הביטוחי מפני אובדן כושר עבודה לאפס 

כפי שצוין קודם לכן, ניהול החיסכון בקרן הפנסיה אינו מאפשר צמצום הרכיב הביטוחי מפני תרחישים של אובדן כושר עבודה לאפס. אמנם, רשאי החוסך באמצעות קרן הפנסיה לקבוע את מסלול החיסכון שלו, ולהחליט כי לא יושקעו ברכיב הביטוח משאבים רבים, אולם לא עומד לחוסך האפשרות לבטל את הרכיב הביטוחי לגמרי.

החיסכון באמצעות ביטוח מנהלים מאפשר לחוסך להחליט כי אינו מעוניין לשלם עבור רכיב הביטוח. עם זאת, במקרה שיבחר לעשות זאת, לא יוכל ליהנות מתשלומי הביטוח בגין מקרים בהם איבד את יכולתו להשתכר על פי תנאי הפוליסה.

בקופות גמל, כפי שצויין לעיל, לא קיים רכיב ביטוחי.

 

לסיכום

הרכיב הביטוחי בקרן הפנסיה או בביטוח המנהלים המתייחס לאובדן כושר עבודה, מבטח את החוסך מפני מקרים בהם לא יוכל להמשיך ולהשתכר. כאשר בוחרים במוצר ביטוחי המיועד לתרחישים של אובדן כושר עבודה, יש לתת את הדעת לגבי היכולת לבחור במסלול ללא ביטוח נכות, להגדרת המונח אובדן כושר עבודה, ובפרט האם היא מתייחס לעבודה במקצוע הרלוונטי או לעבודה בכלל, וכן ליכולת לקבל כיסוי ביטוחי בעבור מחלה קיימת. 

מידע נוסף על הר הכסף

הר הכסף לאדם שנפטר ראשית
הר הכסף לאדם שנפטר

פטירה היא עניין כואב והדרך לריפוי הנפש לא תמיד קלה. ועם זאת, אין מנוס מלהתחיל ולטפל בהרבה מאוד עניינים בירוקרטיים שאותו אדם השאיר אחריו. האם

קרא עוד »
המסלקה הפנסיונית
הר הכסף המסלקה פנסיונית

אם יש לכם ביטוח כלשהו, או שאי פעם ביררתם בנוגע לתוכנית פנסיה חדשה או קיימת, נחשפתם בוודאי לביטוי בשם "המסלקה הפנסיונית". מדובר במערכת השייכת למשרד

קרא עוד »
הר הכסף ראשית
הר הכסף היעדר תביעות

אחרי הרפורמה המבורכת של הר הכסף והר הביטוח שמאפשרים לאזרחים לקבל מידע על כספים וביטוחים שקיימים להם באופן מקוון ומהיר, מתאפשר לראשונה גם לקבל ישירות

קרא עוד »
מציאת כספי פיצויים
מציאת כספי פיצויים

אורח החיים הדינאמי וההתנהלות היומיומית שלנו מאופיינים בשינויים תדירים אשר יש להם השפעה על העולם הפיננסי שלנו. בתוך כך, לעיתים, נסיבות החיים מובילות אותנו לניתוק

קרא עוד »
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן