מה ההבדל בין הר הכסף למסלקה הפנסיונית

אחד הדברים אליהם לא נתונה תשומת הלב של אזרחים רבים במדינה, הוא החסכונות הפנסיוניים שנפתחים עבורם על ידי מקומות העבודה בהם הועסקו במהלך השנים. בעקבות זאת, פיתחה המדינה שני מנגנונים בשם הר הכסף והמסלקה הפנסיונית, המאפשרים לאתר את אותם כספים אבודים. מנגנונים אלו מאפשרים גם לקרובי משפחה של מי שנפטר, לבחון האם הנפטר הותיר אחריו חסכונות רדומים.

מה הוא הר הכסף

הר הכסף הוא שם של מערכת ממוחשבת שנוצרה על ידי בנק ישראל לפני מספר שנים, המאפשרת לכל אזרח במדינה לקבל מידע אודות הכסף אשר בבעלותו, המצוי במגוון חשבונות רדומים המצוים בפוליסות ביטוח חיים, חסכונות פנסיוניים וחשבונות בנק.

כך למשל, ניתן לאתר כספים שמקורם בקופת גמל שנפתחה בעבר בעת העסקה קצרת מועד, אשר לא בוצעה בה פעילות לאחר סיום ההעסקה. כמו כן, מאפשר הר הכסף לקבל מידע אודות חשבונות רדומים של קרובי המשפחה אשר אינם בין החיים ואינם ידועים לשאיריו.

מה היא המסלקה הפנסיונית

המסלקה הפנסיונית היא מערכת שהוקמה ביוזמת המדינה, אשר מאגדת את כל המידע אודות כל תושב במדינה, אודות החסכונות הפנסיונים אשר בבעלותו. את המידע אשר מצוי במאגרי הנתונים של כל אחת מחברות הביטוח הפנסיוני, ניתן לקבל באופן מרוכז בלחיצת כפתור באתר האינטרנט של המסלקה הפנסיונית.

כיצד מתקבל המידע מהמסלקה הפנסיונית

המידע אותו ניתן לקבל באמצעות המסלקה הפנסיוני נוגע לחיסכונות המרוכזים בקרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות וקופות גמל. משלב הגשת הבקשה לקבלת המידע, יישלח למבקש מענה מפורט ומלא אודות חסכונותיו וזאת בתוך 3 ימי עסקים. כמו כן, באפשרות המבקש לקבל את המידע על חסכונותיו באופן תדיר מדי שנה ואף בתדירות של אחת לרבעון.

 מה ההבדל בין הר הכסף למסלקה הפנסיונית

המסלקה הפנסיונית מספקת מידע התחום אך ורק לחסכונות פנסיוניים הכוללים קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות וקופות גמל. הבקשה לקבלת המידע היא לשימוש המבקש עצמו או חברת הביטוח המטפלת בחסכונותיו הפנסיוניים. הר הכסף חולש על מגוון רחב יותר של מידע בדבר מקורות כספיים, לרבות החסכונות הפנסיוניים, בהם חשבונות בנק ופוליסות לביטוח חיים.

כמו כן, הר הכסף מיועד לאיתור המצויים בחשבונות שלא מבוצעת בהם כל פעילות המוגדרים חשבונות רדומים, לרבות חשבונות של קרובי משפחת המבקש אשר אינם בין החיים, בעוד שהמסלקה הפנסיונית מציגה בין היתר נתוני חסכונות פנסיוניים פעילים הנוגעים אך ורק למבקש עצמו.

הר הכסף והמסלקה הפנסיונית – הכסף נמצא בשליטה

הן הר הכסף והן המסלקה הפנסיונית הינם מנגנונים מטעם המדינה, אשר מאפשרים לכלל האזרחים במדינה, לשלוט באופן קל וזמין בכסף אשר נמצא בבעלותם. המסלקה הפנסיונית היא דרך מצוינת לפקח על החיסכון הפנסיוני, בעוד שהר הכסף מאפשר לקבל תמונה רחבה אודות ההון הרדום הנוגע הן למבקש והן לקרוביו אשר אינם בין החיים.

 

 

מידע נוסף על הר הכסף

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן