מסלולי השקעה קרן השתלמות

הידע הפיננסי של ציבור העובדים בישראל עלה משמעותית בשנים האחרונות, כאשר יותר ויותר חלקים בציבור מבינים את ערכה של השקעה אשר נעשית בסום שכל והשלכותיה חסרות התקדים אודות מצבו הכלכלי של בעל ההשקעה עצמו. 

מנגד, מבין כלל האפשרויות הקיימות למשקיע הישראלי בתוך גבולות ישראל, בולטת מעל כולן קרן ההשתלמות כמכשיר הפיננסי הטוב ביותר העומק לטובת משקיע באשר הוא, מפאת היכולת להתאים אותה למגוון מסלולים משתנים, כמו גם לנוכח הטבות מס ייחודיות שקיימות לה. 

לכן, על מנת לבאר עד תום את הסוגייה, במאמר הקרוב נעסוק בכדאיותה של קרן השתלמות מלכתחילה, כמו גם המסלולים השונים והמגבלות אשר עומדות בפני המשקיע עצמו.

 

מהי קרן השתלמות?

קרן השתלמות היא מכשיר חיסכון לטווח הבינוני (אף כי ניתן להחזיק בה גם לטווח הארוך) שמגלם בצורה הטובה ביותר את רצונה של המדינה להעניק תמריץ חיובי לכלל ציבור העובדים לחסוך ולצבור את כספם לימים בהם יזדקקו לו, שכן בהיעדר משענת כלכלית עצמאית של הציבור, נטל הטיפול בהם ובצרכיהם נופל על כתפיה של המדינה עצמה.

 

דרכי המדינה

כמו כן, המדינה לא מסתמכת על רצונם הטוב של אזרחיה בלבד, וכחלק מאותו תמריץ קבעה כי אדם שימשוך ויעשה שימוש בכספיו אשר נצברו למענו בקרן ההשתלמות לא יהיה מחויב בתשלום של אפילו אגורה אחת כחלק ממיסים עבורה, אילו משיכה זו נעשתה בסוף תקופת הצינון. כלומר, בניגוד לתיקי מניות שעבורם קיים מס רווח הון בשיעור 25%, כמו גם מיסוי שונה הנע בין 15%-25% בעבור מכשירי חיסכון שונים כדוגמת קופות גמל או פיקדונות שונים, קרן השתלמות אשר תימשך כהלכה מזכה את בעליה במלוא הסכום הקיים בה ללא הצורך לשלם כלל לטובת המדינה או מס הכנסה.

 

הגבלת תקרת ההפקדות לקרן השתלמות למען מניעת העלמות מס

זאת ועוד, כי לאור היכולת חסרת התקדים והיחידה נכון לכתיבת שורות אלו הקיימת בעבור הציבור הרחב בישראל – לא לשלם מס כלל בעבור השקעה והכנסה כתוצאה ממנה, בחרה המדינה להטיל הגבלות מסוימות הנוגעות לאופן בו ניתן להפקיד כספים כחלק מקרן השתלמות.

כחלק מאותן הגבלות נקבעה תקרה אשר מעליה לא ניתן להפקיד כספים עבור קרן ההשתלמות ולהנות מהטבת המס הכרוכה בה. כלומר, במידה ועובד שהינו עצמאי יפקיד מעל ל- 18,480 ש"ח בשנה לקרן ההשתלמות שפתח לעצמו (שכן עבור עובדים שכירים קיימת הרשות למעסיק לבחור שלא לפתוח שכזו, מסיבה שמיד נציין) הסכום הנוסף אשר יופקד בה וכלל הצמיחה והתשואה אשר תיווצר בעבור אותו חלק יחסי אשר עבר את התקרה, ימוסו בהתאם למס רווח הון, קרי בשיעור של 25%. מנגד, בעבור שכיר הסכום המותר תחת התקרה (קרי המשכורת אשר מעליה לא ניתן לממש את ההטבה), בעבור מימוש פטור המס המלא הינו 15,712 ש"ח לחודש. 

לדוגמה, אילו אדם הפקיד בשנה 20,000 ש"ח לקרן ההשתלמות שקיימת לו, אותם 1,520 ש"ח נוספים אשר הופקדו מעל התקרה שנקבעה, כמו גם כל התשואה שתיווצר מהם (אחוזון הצמיחה עד מועד המשיכה) עד לרגע בו יחליט בעל הקרן כי הוא מעוניין למשוך את ההון לשימוש עצמי, יעברו הליך מיסוי בדומה להשקעות "רגילות" המחויבות במס רווח הון בשיעור 25%. 

 

הפקדות בקרן השתלמות – תמהיל של השקעה מצד המעסיק והעובד 

זאת ועוד, כי כפי שצוין טרם לכן, בניגוד לפנסיה אשר החל משנת 2008 מהווה חובה שכל עובד בישראל מוכרח שתהיה קיימת עבורו, קרן השתלמות היא פריבילגיה אשר כל מעסיק רשאי לברור ולבחור האם הוא מעוניין להעניק לעובדיו, כאשר לא פעם ובעיקר במשלחי יד בהם המשכורות נמוכות יותר – בוחרים מעסיקים שלא לממש את האפשרות הזו.

הסיבה לכך אינה סלידתם של אותם משקיעים מהענקת מסלולים פטורים ממס לעובדיהם, אלא שההפקדה לקרן השתלמות היא תמהיל המערב אחוזון מסוים מטעם העובד, ואחוזון מסוים מטעם המעסיק, כאשר ההפקדה לקרן ההשתלמות נעשית בשיעור של עד 7.5% מהמשכורת אשר על המעסיק לשלם, בנוסף ל- 2.5% אשר מוכרח העובד להפריש מתלוש השכר שלו עצמו.

לפיכך, קרן השתלמות ממומנת למעשה בעיקר מכספיו של המעסיק, כהטבה נוספת בתלוש השכר בדומה לרכיבים אחרים אשר אינם תמורה כספית ישירה בדמות העברת שכר בלבד. 

 

הפקדה חלקית מצד מעסיק – עבירה פלילית

בנוסף לכך, מעסיק אשר מנכה מטעם עובדיו סכום מתלוש השכר בעבור הפקדה למען קרן השתלמות בעודו כושל לעשות זאת בעצמו, כלומר לא מעביר את חלקו היחסי (עד 7.5% מהתלוש) בעבור אותה קרן בדיוק – מבצע עבירה פלילית אשר דינה קנס כבד ומשמעותי כמו גם שיכולה להבשיל לכדי מאסר בפועל של שנתיים. 

 

כיצד ניתן למשוך קרן השתלמות?

כמו כן, על מנת לממש את מטרתה המקורית של קרן ההשתלמות ולהימנע מהפיכתה של אותה קרן לאפיק הלבנת הון בחסות המדינה, קבעה המדינה כי קיימים חוקים נוקשים בהינתן רצונו של בעל קרן השתלמות למשוך את כספיו בטרם עת, כאשר למעשה משיכת ההון שקיים בה בטרם יחלפו 6 שנים ממועד פתיחה הראשונית – יגרור תשלום קנס בגובה 50% מהסכום הקבוע בה לטובת המדינה.

מנגד, במידה ואדם מושך את כספיו מן הקרן בסיום 3 שנים מפתיחתה כאשר מטרת המשיכה היא מימון השתלמות מקצועית או כאשר חלפו 3 שנים ממועד פתיחתה אך המושך מתכוון לבצע את המשיכה למען יציאה לגמלאות כמו גם אילו חלפו 6 שנים מפתיחתה הראשונית – הפטור מתשלום מיסים עומד בעינו. 

 

מתי כדאי למשוך קרן השתלמות?

בנוסף לכך, חשוב לציין כי אף על פי שניתן למשוך את ההון הקיים בקרן לאחר 6 שנים בלבד, אין הדבר אומר כי זו הפעולה המומלצת לעשות. הסיבה לכך היא שכאשר הון מושקע הוא צובר לעצמו ריבית ותשואה, אשר בתורן מייצרות גם להן תשואה וחוזר חלילה, הנס הכלכלי / מתמטי הזה כונה בעבר על ידי מי שנחשב לאדם החכם בתבל, אלברט איינשטיין כפלא ה- 8 בתבל. 

לכן, השארתה של קרן השתלמות לימים קדימה, בנוסף להטבת המס האידיאלית הקיימת לה, יכולה להתגלות כמשהו שיעדיף המשקיע הממוצע לשמור לעת ארוכה יותר מאשר 6 השנים הקיימות בחוק, כמובן לאור נסיבותיו ומאפייניו האישיים.

 

מי מציע ומנהל קרן השתלמות?

כמו כן, כעת משנגענו בהגבלות השונות הקיימות מצד הרגולטור, כמו גם האופן בו דה פקטו הסכומים השונים מועברים מתלוש השכר של העובד אל הקרן, יש לתת את הדעת אודות הגורמים המנהלים את אותה הקרן והאופן בו אותו ניהול מתבצע. 

לכן, קרן השתלמות מנוהלת על ידי אחד מ- 97 הגופים הפיננסיים המוכרים על ידי משרד האוצר כנותני שירותים מורשים עבור הציבור הרחב, עם כי מרבית הציבור בוחר לרוב לשים פעמיו ואת מבטחו בעיקר בקרב גופי השקעות גדולים אשר מחזיקים לרוב בתשואה הטובה יותר מאשר הבנקים השונים. 

 

מסלולי קרן השתלמות

כמו כן, בדומה למכשירים פיננסיים, גם קרן ההשתלמות שואפת לקלוע למטרותיו ואורח חייו הייחודי של בעל הקרן, לנוכח נסיבותיו והיכולת שלו להסתכן ולהקצות את משאביו לאפיקים אשר עלולים כאמור גם לסכן את כספו אשר עמל עבורו זמן רב.

הסיבה לכך היא שהשקעה בקרן השתלמות משולה כמעט באופן אוטומטי להשקעה בשוק ההון, כלומר רכישת ניירות ערך בתמהילים שונים, כאשר בעוד שישנם בעלי קרן השתלמות (צעירים בעיקר) אשר מפאת יכולתם ליטול סיכונים גדולים יותר, שכן הם אינם מנהלים משק בית התלוי בהם ואינם זקוקים לממון רב בעבור רכישת דירה או הוצאות שאינן מנת חלקם של אנשים בראשית דרכם, שבוחרים להשקיע את קרן ההשתלמות באפיק מנייתי בלבד, כלומר 100% מניות, שכן זהו המסלול בעל הסיכון הגדול ביותר ובהתאם בעל התשואה הפוטנציאלית הגבוהה ביותר.

מנגד, ככל שאדם מתבגר וקיימות לו התחייבויות שונות והזמן בו הוא מתעתד למשוך את הקרן קרב ובא, הוא אינו מעוניין ו/או יכול להרשות לעצמו נפילה ופגיעה משמעותית בהון שנצבר למענו בקרן, כפי שקורה בשוק ההון אחת לכמה שנים. לכן, המסלולים אשר קורצים יותר לאלו שכספי הקרן יקרה לליבם ובעיקר לכיסם, הם כאלו אשר מערבים הקצאת הון שמתחלקת בין מניות לבין ניירות ערך סולידיים יותר, כדוגמת אגרות חוב. 

 

אפיון כלכלי עצמי שתואם את מסלול הקרן

לכן, בעת רקימתה של קרן השתלמות, על המשקיע, בין אם בגפו ובין אם לאור שיח מקצועי עם אחד הגורמים אשר מקיימים את הקרן עבורו, לאפיין את צרכיו והיכולת שלו להסתכן בעבור אותה קרן, כמו גם באיזה מיקרו שוק הוא מעוניין לכרוך את גורלו, כאשר החל מאותה העת כספיו יושקעו על ידי אותו גוף השקעות במסלול אשר בחר.

לדוגמה, אדם צעיר אשר יבקש לקשור את קרן ההשתלמות שלו במסלול עוטף S&P 500 – מדד 500 החברות הגדולות ביותר בארצות הברית, למעשה יקבל תשואה דומה עד כדי זהה לאשר תבצע כלכלת ארצות הברית כל עוד הינו מחזיק במסלול זה, שכן 100% מההון שלו מושקע אך ורק במניות גרידא. 

 

שינוי מסלול הקרן לנוכח שינוי בנסיבות המשקיע

מנגד, אילו אותו משקיע צעיר יתבגר לאחר שבמשך שנים הוא החזיק במסלול המוזכר לעיל, הוא יכול לבצע שינוע והעברה למסלול אחר אשר תואם את המציאות הכלכלית הקיימת לו בעת ההיא, כדוגמת מסלול מכוון אג"ח, שיכיל (לרוב) גם כן תמהיל בין מניות לבין אגרות חוב, אך בשיעור שהופך את אגרות החוב לחלק העיקרי בקרן עצמה, כמו גם השקעה במוצרים אחרים כדוגמת הלוואות, סחורות, השקעות שהגוף מבצע כחלק מתפיסתו הכלכלית וכן הלאה. 

כל גוף השקעות מציע עבור משקיעיו מסלולים מגוונים אשר נבדלים זה מזה בתמהיל ההשקעה של הקרן עצמה, כמו גם במיקום ההשקעה גיאוגרפית, כלומר – האם הקרן מושקעת בעיקר בכלכלה הישראלית או שמא דווקא האמריקאית וכן הלאה. 

 

קרן השתלמות IRA 

בהמשך לכך, מרבית הציבור בוחר לנהל את קרן ההשתלמות שלו באופן של שגר ושכח, כלומר – העברת כספים תכופה ושגרתית על ידי מקום העבודה מבלי לתת את הדעת אודות האופן הספציפי בו הקרן מתנהלת, כאשר קיימת מנגד אלטרנטיבה אשר מתאימה בעיקר לאלו הסבורים כי ביכולתם לנהל את קרן ההשתלמות שלהם באופן שעולה על גופי ההשקעות הרחבים – קרן השתלמות IRA.

מסלול זה אשר מוצע גם הוא על ידי חלק ניכר מגופי ההשקעות בישראל, אשר במהלכו יכול למעשה המשקיע להרכיב את תמהיל הקרן בעצמו, כאשר אף על פי כי גם כאן קיימות הגבלות והשגות מצד הרגולטור, עדיין מדובר במסלול אשר מאפשר למשקיע הבקיא בשוק ההון לזקק ולחדד את כוונתו והרכב הקרן שכפי שציינו טרם לכן אמור להיגזר ממצבו האישי של המשקיע – בהתאם להשקפתו האישית.

 

הגבלות החלות על קרן השתלמות IRA

בהמשך לכך, כחלק מההגבלות החלות על קרן השתלמות במסלול שכזה, מוכרח המשקיע לבזר את הקרן שלו, שכן אסורה חשיפה הגדולה מ- 10% לנייר ערך אחד, אלא אם כן מדובר בתעודת סל (צבר מניות אשר נרכשות על ידי חברה, ומכילות קו מחשבה כללי, כדוגמה – תעודת סל של חברות אנרגיה ירוקה, תעודת סל של חברות המייצרות שבבים, תעודת סל של חברות מזון וכן הלאה), קרנות נאמנות, או אג"ח ממשלתי. 

כמו כן, חל איסור על רכישת ניירות ערך ממדינה אשר דירוג האשראי שלה הוא A- ומטה, כמו גם אסורה רכישתן של אופציות ומוצרים מובנים, ניירות ערך לא סחירים, לכן – מטרתה של קרן השתלמות IRA אינה לכרוך את גורלכם אך ורק בגורלה של חברה אחת, אלא לאפשר לכם לבחור מכשיר השקעה כללי בדומה למדדים רחבים כדוגמת ת"א 90 או מדד הניקיי היפני. 

בנוסף לכך, על מנת לפתוח קרן השתלמות במסלול IRA, על בעל הקרן להחזיק בסכום מסוים אשר משתנה בין בית השקעות אחד לאחר, אך שסובב סביב 200,000 ש"ח, כתנאי ראשוני לפתיחת מסלול שכזה. 

לכן, אדם החפץ לנהל את קרנו באופן אישי, יוכל לתת לה להתבשל ולתפוח בקרב בית השקעות מסוים, כאשר ביום מן הימים יבחר לשנע את הקרן שלו למסלול ניהול אישי, אשר מחזיק בהתאם בדמי ניהול נמוכים יותר.

 

לסיכום – קרן השתלמות כפריבילגיה שאסור לכם לוותר עליה 

כפי שניתן להבין מן הכתוב לעיל, קרן השתלמות מהווה מכשיר חיסכון ייחודי שלא קיים לו אח ורע בשוק ההשקעות הישראלי כיום. כמו כן, לאור החלטת הממשלה להגדיל את מס רווחי הון על הכנסות מהשקעות פרטיות בשוק ההון מ- 15% ל- 25% לאור המחאה החברתית בראשית העשור הקודם, השקעה בקרן השתלמות בכלל והשקעה בקרן השתלמות IRA בפרט מהווה האמצעי היעיל והמוצלח ביותר שעומד כרגע לטובת משקיעים. 

כמו כן, גם אילו אינכם עומדים בתנאי הסף להקמת קרן השתלמות IRA – סכום הקרן והידע הדרוש לנהלה באופן עצמאי, מומלץ לבחון את המסלולים השונים שקיימים בחברות השונות, בעודכם בודקים את נתוני ביצועיהם השונים בעת האחרונה, כיצד תפקדו לנוכח משברים, כיצד צמחו לעומת השוק הכללי, כמו גם דמי הניהול אשר כל צד גובה, על מנת לבחור גוף השקעות אשר יאפשר לכם לקיים את מרבית התשואה. 

כל המובא לאיל אינו מהווה ייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו, נתוניו, מצבו הכספי, נסיבות ומטרות השקעתו המיוחדות של כל אדם, או תחליף לייעוץ כאמור. אין לראות בכל האמור המלצה ו/או ייעוץ מקצועי מכל סוג. כל הפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. ט.ל.ח

מידע נוסף על הר הכסף

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן