עברתם בין עבודות? בודקים בהר הכסף ומאתרים את כספים אבודים

הר הכסף הוא שירות ממשלתי שהושק על ידי משרד האוצר והרשות לשוק ההון הביטוח והחיסכון. על פי נתוני משרד האוצר ישנם כ-15 מיליארד ש"ח שהופקדו באפיקי חיסכון שונים ומוגדרים ככספים ללא דורש. מדובר בחסכונות לא פעילים של הציבור הרחב שאינם מוכרים על ידי החוסכים שעל שמם הופקדו הכספים בעבר. בעקבות כך, הר הכסף, כפי שיובא בהמשך, מגביר את השקיפות והנגישות בתחום זה ומספק לחוסכים תמונת מצב של כלל הכספים הרשומים על שמם.

איתור כספים אבודים בחינם

כספים אבודים או חיסכון אבוד הם חסכונות בהם נותק הקשר בין הגוף המנהל את החיסכון לבין בעל החשבון. מצב זה מתאפיין באי פעילות החשבון, כלומר, שלא בוצעו או מבוצעות אליו הפקדות משך תקופה ארוכה במיוחד. בנוסף, כספים אבודים מאופיינים ככאלה כאשר אחד מפרטי הזהות של בעל החשבון נרשם כשגוי וישנה אי בהירות לגבי זהות החוסך, או לחלופין שלא נוצר קשר מזה מספר שנים בין הגוף המנהל לבין החוסך מסיבות שונות. מאפיין ייחודי אחר המצביע על כספים אבודים חל במקרה בו בעל החיסכון נפטר ולא הוגדרו בחשבון יורשים חוקיים, כך שלגוך המנהל אין מידע בנושא והכספים ממתינים לדורש החוקי.

הר הכסף מאפשר איתור של אותם כספים אבודים בחינם. באמצעות כניסה לאתר הר הכסף הממשלתי והזנת פרטי תעודת זהות, תאריך הנפקת התעודה ומענה על מספר קטן של שאלות, תקבלו סקירה מיידית של החסכונות הרשומים על שמכם. הבדיקה מבוצעת עבור חשבונות בנק או חסכונות פנסיוניים בלבד, קרי, קופות גמל, קרנות פנסיה, ביטוח חיים בעלי מרכיב חיסכון, קרנות השתלמות ופוליסות ביטוח ללא מרכיב חיסכון. השירות ניתן ללא עלות ובמסגרתו יופק לכם דו"ח עם תוצאות של חשבונות חיסכון החשודים כחשבונות חיסכון המוגדרים ככספים אבודים. יודגש את שירות איתור הכספים ניתן לבצע באופן עצמאי או באמצעות ייפוי כוח לנציג של אחד הגופים המנהלים חסכונות ובתוך כך כבר לקבל הצעות הקשורות בהשבת הכספים האבודים.

עברתם בין עבודות? יכול להיות שיש לכם כספים אבודים

החל משנת 2008 חל חוק פנסיית חובה במדינת ישראל. משמעות החוק היא כל עובד בין אם עצמאי ובין אם שכיר מחויב לחסוך במסגרת חיסכון פנסיוני מוסדר בקרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים. החוק מחייב את העובד להפריש אחוז מסוים משכר הברוטו שלו והוא חל גם על המעסיק במקרה של עובד שכיר. כלומר, המעסיק מחויב בפתיחת החיסכון הפנסיוני עבור העובד. יתרה מכך, במידה והעובד לא בחר את אפיק החיסכון והגוף המנהל, המעביד מחויב בפתיחת חיסכון אצל אחד מהגופים שזכו במכרז משרד האוצר במסגרת קרנות פנסיה ברירת המחדל.

בעקבות חוק פנסיה חובה, גדל היקף החיסכון הפנסיוני בציבור בישראל. משכך עובדים רבים שעבדו לפחות חצי שנה במקום עבודתם זכו לחיסכון פנסיוני, לעתים גם ללא ידיעתם. בהתאם לכך עבור מי שהחליף מספר רב של מקומות עבודה במשך מספר שנים, יתכן וקיימים מספר חשבונות חיסכון פנסיוניים המוגדרים ככספים אבודים.

המחיר היקר של הכספים האבודים

למה בכלל לאתר כספים אבודים? ראשית, כספים אבודים המנוהלים בחסכונות פנסיוניים נושאים דמי ניהול המשולמים מסך הצבירה בחשבון. כל עוד אינכם מודעים לקיומו של החיסכון לא תוכלו לבקר ולעדכן את גובה דמי הניהול שעם הזמן נוגסים בחיסכון באופן יחסי. שנית, לכל חיסכון אבוד ישנה עלות אלטרנטיבית גבוהה. היות והחלטות כלכליות נסמכות על גובה החיסכון והנכסים השונים, חשוב במיוחד להכיר את כלל החסכונות בעת קבלת החלטות מהותית בשלבים שונים בחיים. זאת ועוד, סביר להניח כי כספים אבודים אינם מושקעים בהתאמה לפרופיל הסיכון של החוסך, זאת מאחר ואינם מתעדכנים עם השנים וסביר להניח שאינם משיאים את התשואות האופטימליות בהתחשב בסיכון המתאים. בהתאם לזאת ניתן לומר כי הקניית הידע המלא באשר לחסכונות ולכספים השונים בכוחו להשפיע על קבלת ההחלטות הכלכליות בחיים.

סיכום

הר הכסף הוא שירות המציע איתור כספים אבודים בחינם. מעבר לתחושה הנעימה המלווה גילוי של חסכונות שלא ידענו עליהם, להכרה מלאה בחסכונות ישנה חשיבות הן בעת קבלת החלטות כלכליות והן באופן ניהול החסכונות עצמם. הסיכוי לאיתור כספים אבודים גבוה במיוחד במידה ועברתם בין עבודות רבות בשנים האחרונות בעקבות החלת חוק פנסיה בחובה משנת 2008. בהתאם לכך חשוב וכדאי לנצל את השירות החינמי באיתור הכספים האבודים באמצעות הר הכסף הפרטי המאפשר לכם לקבל ללא עלות דו"ח מפורט של כל אותם קופות ללא פעילות וקופות עם פעילות , והכל במקון אחד.

מידע נוסף על הר הכסף

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן