הר הכסף כספים אבודים

לעיתים רחוקות, אנו עורכים מעקב שוטף, אחרי הכספים העומדים לרשותנו – ההכנסות והנכסים לעומת ההוצאות. משפחה המתנהלת ביעילות, צריכה להיות מודעת להכנסות שלה, מתי הן אמורות להיכנס, מאלו נכסים ניתן להפיק תשואה, אלו חסכונות קיימים וכן אלו ביטוחים. מנוע חיפוש הר הכסף של משרד האוצר, וכן מנועי חיפוש נוספים, נועדו בדיוק לשם כך. 

 

חיפוש כספים דרך מנועי חיפוש

כיום, איתור כספים, נעשה בעזרת מנועי חיפוש הקיימים באינטרנט. רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, של משרד האוצר, מפעילה 3 מנועי חיפוש אינטרנטיים, לשירות הציבור: הר הכסף, הר ביטוח והמסלקה הפנסיונית. בכל אחד ממנועי חיפוש אלו, ניתן לאתר סוג שונה של כספים אבודים.

 

כספים אבודים

כספים אבודים, אלו כספים שנשכחו עם השנים, או שאין מודעות לקיומם. כספים אלו יכולים להיות: קרן פנסיה, קופת גמל או חיסכון פנסיוני אחר, פוליסת ביטוח, חשבונות בנק ועוד. כספים אבודים, הם גם כספים, השייכים לאדם שנפטר, ושהוא לא היה מודע לקיומם.

 

מקרים של כספים אבודים

ישנם מספר מקרים, היכולים להעיד, על קיומם של כספים אבודים:

  • במקרה של החלפת כתובת מגורים, ללא עדכון משרד הפנים.
  • במקרה של החלפת מקום עבודה, כאשר המעביד, מפקיד את כספי הפנסיה בחיסכון פנסיוני אחר, ממקום העבודה הקודם.
  • במקרה של החלפת בנק.
  • במקרה של החלפת שם, במשרד הפנים.
  • במקרה של כפל ביטוחים, כלומר – כאשר קיימים שני ביטוחים שונים, משתי חברות ביטוח שונות, עבור אותו אדם, וקיים בהם כיסוי, על רכיב ביטוחי זהה.
  • במקרה של פתיחת חסכון או קופת גמל על שימכם, ללא ידיעתכם, על ידי קרוב משפחה.

 

"הר הכסף"

הר הכסף הוא מנוע חיפוש חינמי, המאגד בתוכו אפשרויות רבות של חיפוש כספים אבודים, הקיימים למספר זהות מסוים. בתחילת דרכו של האתר, ניתן היה לאתר חשבונות, כגון: קופות גמל, קרנות פנסיה ופוליסות ביטוח, אך כיום השרות התרחב, וניתן לחפש גם חשבונות בנק רדומים, כלומר חשבונות בהם חלפו 10 חודשים, מהפעילות האחרונה שנעשתה בהם. עוד ניתן לאתר על ידי הר הכסף, כספים של קרובי משפחה שהלכו לעולמם. האתר מגביל את האיתור, ל- 10 חיפושים לכל מספר זהות.

 

החיפוש בהר הכסף

חיפוש כספים אבודים בהר הכסף, נעשה באמצאות, הכנסת מספר הזהות של המחפש או של האדם הקרוב שנפטר. המערכת מאתרת את כל הכספים האבודים הקיימים, על מספר הזהות שהוכנס אליה, ובתום החיפוש, מנפיקה דף תוצאות. דף זה, כולל רשימה של כל החברות הפיננסיות בהן נמצאים הכספים האבודים, וכן דרכי יצירת קשר עם החברות השונות.

 

הפניה לגופים הפיננסים

הפניה לגופים הפיננסים, נעשית באופן אישי, על ידי כניסה לאזור האישי באתר החברה. הכניסה לאזור האישי, מאפשרת צפייה בכל הערוצים, בהם מתנהלים הכספים הקיימים עבור מספר הזהות שהוכנס – הכספים הפעילים והרדומים. בנוסף, ניתן גם לצפות בתשלומים החודשיים המשולמים, והפרמיות עליהם, וכן בפוליסות ביטוח קיימות, ובכיסויים שהן מעניקות.

 

מגבלות הר הכסף

מנוע חיפוש הר הכסף, פועל בשקיפות מלאה מול האזרח, אך יש למערכת מספר מגבלות שכדאי להכיר. האתר מגביל את האיתור, ל- 10 חיפושים למספר זהות, וכן דף התוצאות שמתקבל, מאפשר אך ורק צפייה בנתונים, ואינו מאפשר עריכת שינויים. שינויים, ביטולים ומשיכת כספים, ניתן לעשות רק מול החברות הפיננסיות עצמן.

אם בכל זאת, ברצונכם לערוך חיפוש נוסף, ישנם מנועי חיפוש נוספים, המיועדים לחיפוש כספים ספציפיים. "הר ביטוח", המאפשר חיפוש ביטוחים שונים, הקיימים על שמכם ו"המסלקה הפנסיונית" המאתרת חסכונות פנסיונים, על שמכם.

 

"הר ביטוח"

מנוע חיפוש נוסף, שהועלה על ידי משרד האוצר, הוא הר ביטוח. הר ביטוח הוא מנוע חיפוש חינמי, לאיתור פוליסות ביטוח, הקיימות עבור מספר זהות מסוים, וכן ניתן לאתר בו, פוליסות ביטוח הקיימות עבור אדם שנפטר, בעזרת מספר הזהות שלו. בתום החיפוש, מנפיק מנוע החיפוש, דף תוצאות המכיל רשימה של פוליסות ביטוח, כאשר על כל פוליסה, מצוינת חברת הביטוח בה נערכה הפוליסה, וכן תקופת הביטוח והמחיר ששולם עליה. 

 

כפל ביטוחים

חיפוש בהר ביטוח, יאתר גם מקרים של כפל ביטוחים. כפל ביטוחים, הוא מצב בו למבוטח קיימות מספר פוליסות ביטוח, ממספר חברות שונות, עבור אותו רכיב ביטוחי. המבוטח משלם למספר חברות שונות, את תשלומי הביטוח, אך במקרה של תביעה, יקבל החזר כספי רק מאחת מהן. במצב זה, המבוטח מפסיד כסף רב, ואילו חברות הביטוח, מרווחיות על חשבונו.

 

מגבלות הר ביטוח

לאתר הר ביטוח מספר מגבלות. באתר ניתן לצפות בנתוני הביטוח השונים, אך לא ניתן לעשות בו כל פעולה. מגבלה נוספת היא: עדכון הנתונים, המוזרמים לאתר מחברות הביטוח השונות – נערך אחת לחודש. במידה ונרכש ביטוח מסוים, בסמוך לעדכון, פרטיו יתעדכנו רק בעדכון הבא – כלומר כעבור חודש. מידע ביטוחי מעודכן, ניתן למצוא באזור האישי, של חברת הביטוח בה נרכש הביטוח, וכן כל פעולה של שינוי או ביטול של ביטוח, תעשה מול חברת הביטוח עצמה.

 

"המסלקה הפנסיונית"

המסלקה הפנסיונית היא מנוע חיפוש נוסף, המרכז מידע מכ- 100 חברות פנסיוניות שונות. באמצעות הכנסת מספר זהות, ניתן לבדוק חסכונות פנסיונים, הקיימים עבור מספר זה. בכל חסכון פנסיוני, ניתן לצפות בסכומי הצבירה, גובה דמי הניהול, כיסויים ביטוחים קיימים וכן בתשואות. הכניסה לאתר דורשת רישום, וישנה אף עלות מסוימת לכל בקשת חיפוש. החיפוש לוקח 3 ימים, ולאחריו מתקבל מידע מכל הגופים הפנסיונים, לגבי חסכון פנסיוני המתנהל אצלם, עבור מספר הזהות שהוכנס.

 

ביצוע פעולות במסלקה הפנסיונית

באתר המסלקה, ניתן לבצע גם מספר פעולות: עדכון פרטים אישיים, ביטול ייפוי כוח, העברת כספים ממוצר פנסיוני אחד לשני, שינוי של מסלול חיסכון מסוים, וכן משיכת כספים מהחיסכון. מעסיקים יכולים לבצע באתר פעולות, כגון: הפקדת כספים עבור עובדיהם, וכן העברת מידע אותו חייב המעסיק לדווח באופן מקוון.

 

זהירות

הר הכסף וכן הר ביטוח הינם מנועי חיפוש חינמיים, אך יש היום חברות רבות, המציעות חיפוש אחר כספים אבודים, תוך ניצול האזרח התמים, וגביית כסף על שירות הניתן בחינם. בהקלדה של מילות החיפוש "הר הכסף" למשל, מגיעים בתוצאות, גם לחברות אלו, הקוראות לעצמן, בשמות מנועי חיפוש אלו. לפני הכניסה לאתרים, כדאי לבדוק היטב, שאכן הגעתם למקום הנכון.

 

לסכום

רשות ההון של משרד האוצר, מפעילה 3 מנועי חיפוש שונים לאיתור כספים, על פי מספר זהות – גם של אדם שנפטר. בכל אחד ממנועים אלו, ניתן לחפש סוג שונה של כספים. בהר הכסף  לדוגמה, ניתן לחפש כספים, הנמצאים בפיקדונות רדומים וחשבונות בנק. לאחר קבלת דף התוצאות מהאתר, ניתן לפנות באופן אישי, דרך כניסה לאזור האישי, באתר החברה בה מתנהל החשבון. האתר מגביל את האיתור, ל- 10 חיפושים למספר זהות, ודף התוצאות שמתקבל, מאפשר רק צפייה בנתונים ואינו מאפשר עריכת שינויים.  

מידע נוסף על הר הכסף

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן