איתור כספים שאינם פנסיוניים – בודקים בקלות עם הר הכסף 2

הר הכסף 2 הוא שירות מרחיב שהושק בשנים האחרונות לשירות הפופולרי 'הר הכסף'. כזכור הר הכסף מאפשר לחוסך לאתר כספים אבודים שהופקדו במסגרת החסכון הפנסיוני ופוליסות הביטוח השונות. מאחר וכמעט לכל אדם, בייחוד לאחר החלת חוק פנסיה חובה בשנת 2008, ישנו חסכון פנסיוני אזי השימוש בהר הכסף הפך שכיח בקרב ציבור החוסכים. בעקבות ההצלחה של הר הכסף, הורחב השירות במה שמכונה הר הכסף 2. עיקר החידוש בשירות הוא הרחבת החיפוש באיתור כספים אבודים שאינם במסגרת החסכונות הפנסיוניים.

הר הכסף – עיקר השירות

בראש ובאשונה הר הכסף מציע שירות איתור חסכונות פנסיוניים המוגדרים כאבודים. בנוסף לכך, עם הטמעת הר הכסף 2 בשירות הר הכסף, כעת ניתן למצוא גם מידע על קיומם של חשבונות ופיקדונות לא פעילים או רדומים, שאינם במסגרת החיסכון הפנסיוני והרשומים על שמכם. הכוונה בחשבונות רדומים היא בחשבונות אשר אינם פעילים, משמע, חשבון עו"ש שלא בוצעה בו פעולה במשך 10 חודשים, או פיקדון שמועד פירעונו סמוך והבנק לא הצליח ליצור קשר עם בעל הפיקדון במשך חודשיים לפחות.

במידה ומצאתם חשבון או פיקדון העונה להגדרה רדום והוא רשום על שמכם, תוכלו ליצור קשר עם הבנק הרלוונטי ולברר את היתרות הקיימות בו. זאת ועוד, באמצעות הר הכסף 2 ניתן לא רק לאתר חשבונות על שמכם אלא גם על שם אדם שנפטר הקרוב אליכם. האיתור מתבצע באמצעות הזנת שמו, תעודת הזהות שלו ובנוסף תאריך הפטירה שלו.

למה לאתר כספים אבודים?

נראה שאף בעל חשבון רדום יוותר על ההפתעה החיובית בגילוי של חשבון כזה וכי הוא ישמח לקבל את הכסף. אולם איתור כספים אבודים באמצעות הר הכסף בכוחו לאתר גם חשבונות שהם ביתרה שלילית (במקרה של חשבון שאינו פנסיוני). החשיבות באיתור של חשבון בעל יתרת חוב הוא בעל משמעות גדולה. ככל שחשבון כזה יאותר בשלב מוקדם יותר כך הוא יצבור ריבית פיגורים מצטברת נמוכה וגידול משמעותי בחוב עשוי להימנע.

מצד שני, איתור חשבונות או פיקדונות ביתרה חיובית עשוי להביא למיצוי טוב יותר של החיסכון. כידוע פרופיל הסיכון של החוסך משתנה עם הזמן ותלוי במספר רב של גורמים כדוגמת מצבו הכלכלי, מצבו הבריאותי, גילו ועוד. בהתאם לכך סביר כי פיקדון מעצם היותו רדום אינו תואם את פרופיל הסיכון של החוסך, ובכך מתקיים מיצוי לא מיטבי של כספי החיסכון. במידה ומדובר בחשבון עו"ש רדום, אזי על פי החוק על הבנק להשקיע את הכספים שבחשבון בהתאם לצו הבנקאות (פיקדונות ללא תנועה). אולם, בדומה לפיקדון רדום, גם כאן סביר כי השקעה שבהתאם לצו אינה מתאימה באופן מיטבי לרצון או פרופיל הסיכון של החוסך.

מה הסיכוי לאתר כספים אבודים?

לפי ההערכות והנתונים הקיימים ישנם כיום מעל לשני מיליון חשבונות פנסיוניים לא פעילים ומעל ל-500,000 חשבונות בנק ופיקדונות המוגדרים ללא תנועה או רדומים. הסך המצטבר של חשבונות שאינם פנסיוניים, לשם המחשה, עומד על מעל ל-1.6 מיליארד ₪ (לא כולל חשבונות רדומים על שמם של נפטרים).

בהתאם לנתונים, ניתן לומר שישנה סבירות לאתר כספים אבודים באמצעות הר הכסף. תחילה באשר לחסכונות פנסיוניים ולאחר מכן גם חשבונות שאינם פנסיוניים. במקרה של פטירת קרוב משפחה סביר במיוחד כי נותר חשבון או פיקדון אשר אותו ניתן לאתר ולדרוש בהתאם לחוק. מקרה של חשבון רדום יכול אמנם להיות שכיח פחות, אולם הסבירות עולה ככל שאדם פותח מספר רב יותר של חשבונות בנק במהלך חייו. פתיחת חשבון משותף לאחר חתונה, פתיחת חשבון בנק בעקבות משכנתא או פתיחת חשבון בנק בתנאים מיוחדים במסגרת מקום העבודה, מהווים מקרים שבצידם יתכן ונשכח חשבון בנק או פיקדון אותו ניתן לאתר באמצעות הר הכסף.

סיכום

הר הכסף 2 הינו הרחבה שהוטמעה בשירות הר הכסף הפופולארי המציע איתור חסכונות פנסיוניים לא פעילים וכעת גם איתור חשבונות בנק ופיקדונות בבנקים שאינם במסגרת החיסכון הפנסיוני. על פי נתוני משרד האוצר ישנם מאות אלפי חשבונות כאלה בסך מצטבר של למעלה ממיליארד ש"ח. לפיכך ישנה סבירות באיתור הכספים האבודים שמקורם בבנקים במיוחד במקרה של פטירת קרוב משפחה או במידה ולבעל החשבון היו מספר חשבונות בנק שונים. המשמעות של איתור כספים אבודים היא גדולה שכן נוסף על הגדלת ההון המיידית בעת החזר הכספים, איתורם מאפשר לנהל את ההון באופן מיטבי ולמצות את התשואה הפוטנציאלית הגלומה בהשקעות הון.

מידע נוסף על הר הכסף

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן