הר הכסף חיפוש כספים על שמי

בחברות הפיננסיות והביטוח למיניהן, צבורים כ- 23 מיליארד שקלים, שהקשר שלהם עם בעליהם נותק. כספים אלו שייכים, לאזרחים שטרם משכו את כספם, או שהלכו לעולמם ובשני המקרים גם כספים אבודים, שבעליהם אינם מודעים להם. רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון של משרד האוצר, מפעילה מנוע חיפוש, הנקרא הר הכסף המאפשר איתור של כספים שונים, הקיימים על שימכם, בגופים פיננסיים שונים.

 

"חיפוש כספים על שמי"

אופן השימוש באתר הר הכסף, פשוט ביותר, כל שצריך לעשות הוא, להיכנס לאתר ולהקליק על הקישור: חיפוש כספים על שמי. לפני החיפוש, תצטרכו להזין את הפרטים האישיים שלכם, בשדות המתאימים. יש צורך, להכניס את מספר הזהות המלא, כולל סיפרת הביקורת, ואת תוקף הנפקת תעודת הזהות. במידה והחיפוש נערך עבור קטין, אשר טרם הונפקה לו תעודת זהות, יש להזין את הערך "נתון חסר".

לאחר מכן, תתבקשו לענות על מספר שאלות זיהוי, ולאחריהן, מספר שאלות לצרכי אבטחה. בנוסף, יש לענות על שאלות אימות, ולהעתיק את שדה הטקסט, המופיע על המסך.

 

מספר הכניסות למערכת

מערכת הר הכסף, מאפשרת עד 10 חיפושים, לכל מספר זהות שמוכנס, ומדווחת בעת החיפוש, על מספר הכניסות הנותרות. לאחר עשר כניסות, המערכת נועלת את אפשרות החיפוש, לאותו מספר זהות. מערכת הר הכסף, מאפשרת שמירה של התוצאות המתקבלות, דבר המאפשר חיסכון בכניסות. כדי לקבל מידע נוסף, על כל אחד משדות המילוי, ניתן להקיש על צלמית סימן שאלה, הנמצא בסמוך לכל שדה. להתחלת ביצוע החיפוש במערכת, יש לאשר את תקנון האתר, ולהקיש על כפתור החיפוש.

 

דף התוצאות

לקבלת דף תוצאות החיפוש, יש ללחוץ על כפתור: "לתוצאות החיפוש". דף התוצאות המתקבל, מכיל טבלה ובה רשימת כל התוכניות הרלוונטיות, לתעודת הזהות שהוכנסה למערכת. בכל שורה בדף התוצאות, רשום שם של חברה פיננסית, בה נמצאת תוכנית מסוימת וכן דרכי יצירת הקשר, עם אותה חברה. בנוסף, ניתן לעבור בין התוצאות השונות: חיפוש תוכניות חיסכון וחשבונות בנקים, עלי ידי לחיצה על כפתור המעבר הירוק. מעבר זה, אינו נספר במכסת החיפושים של המערכת.

 

שמירת הנתונים

מומלץ לשמור את דף התוצאות, שמנפיקה מערכת הר הכסף. הדף ניתן לשמירה, על ידי הדפסתו, הורדת הקובץ כקובץ אקסל, וכן שליחתו על ידי המערכת כקובץ PDF, לתיבת המייל האישית.

 

סוגי הכספים בהר הכסף

הר הכסף הוא מנוע חינמי, ומאפשר איתור של סוגי כספים שונים, הקיימים למספר הזהות המוקלד למערכת. בתחילת דרכו, ניתן היה לאתר חשבונות של קופות גמל, קרנות פנסיה ופוליסות ביטוח. כיום התרחב השרות של האתר, וניתן גם לחפש בו חשבונות בנק רדומים, כלומר חשבונות, שחלפו 10 חודשים, מהפעילות האחרונה שנעשתה בהם. בנוסף, ניתן לאתר באתר, כספים של קרובי משפחה שנפטרו. 

 

מגבלות הר הכסף

מנוע חיפוש הר הכסף, פועל בשקיפות מלאה מול האזרח, אך יש למערכת מספר מגבלות שכדאי להכיר. האתר מגביל את מספר החיפושים שנעשים בו, ל- 10 איתורים למספר זהות. דף התוצאות שמתקבל, מאפשר רק צפייה בנתונים, ולא שינוי שלהם. שינויים, ביטולים, ומשיכת כספים, ניתן לעשות, רק מול החברות הפיננסיות עצמן.

 

פניה אישית לגופים הפיננסים

לאחר קבלת דף התוצאות ממערכת הר הכסף, הפניה לגופים הפיננסים השונים, נעשית באופן אישי, על ידי כניסה לאזור האישי, באתר החברה. הכניסה מאפשרת צפייה, בכל הכספים המתנהלים, עבור מספר הזהות שהוכנס – הכספים הפעילים וכן הכספים הרדומים. בנוסף, ניתן לצפות גם בתשלומים החודשיים המשולמים, הפרמיות עליהם וכן בפוליסות ביטוח קיימות ובכיסויים שהן מעניקות.

 

כספים אבודים

מערכת הר הכסף, מאפשרת גם מציאה של כספים אבודים. כספים אלו, הם כספים שנשכחו עם השנים, או שאין מודעות לקיומם, גם כאלו השייכים לאדם שכבר נפטר, ושהוא עצמו לא היה מודע לקיומם. כספים אבודים, יכולים להימצא בקרן פנסיה, קופת גמל או חיסכון פנסיוני אחר, פוליסות ביטוח, חשבונות בנק ועוד. 

 

הימצאות כספים אבודים

ישנם מקרים שונים, שקיומם מעיד על הימצאותם של כספים אבודים:

  • במקרה של החלפת כתובת מגורים, ללא עדכון משרד הפנים.
  • במקרה של החלפת מקום עבודה, כאשר המעביד, מפקיד את כספי הפנסיה בחיסכון פנסיוני אחר, ממקום העבודה הקודם.
  • במקרה של החלפת בנק.
  • במקרה של החלפת שם, במשרד הפנים.
  • במקרה של כפל ביטוחים, כלומר – כאשר קיימים שני ביטוחים שונים, משתי חברות ביטוח שונות, עבור אותו אדם, וקיים בהם כיסוי, על רכיב ביטוחי זהה.
  • במקרה של פתיחת חסכון או קופת גמל על שימכם, ללא ידיעתכם, על ידי קרוב משפחה.

 

"הר ביטוח"

לעריכת חיפוש נוסף, מציע משרד האוצר מנועי חיפוש נוספים לשירות הציבור: הר ביטוח, מנוע חיפוש חינמי, המאתר פוליסות ביטוח שונות, הקיימות על שמכם. בנוסף, מציע משרד האוצר גם את המסלקה הפנסיונית, המאתרת חסכונות פנסיונים על שמכם.

הר ביטוח הינו מנוע חיפוש, לאיתור פוליסות ביטוח, הקיימות עבור מספר זהות מסוים, וכן ניתן לאתר בו, פוליסות ביטוח הקיימות, עבור אדם שנפטר. החיפוש בהר ביטוח, מניב דף תוצאות, המכיל רשימה של פוליסות ביטוח, החברה בה נערכה הפוליסה, וכן תקופת הביטוח והמחיר ששולם עליה.

 

כפל ביטוחים

חיפוש בהר ביטוח, יניב גם תוצאות של כפל ביטוחים. כפל ביטוחים, הוא מצב בו למבוטח קיימות מספר פוליסות ביטוח, ממספר חברות שונות, עבור אותו רכיב ביטוחי. המבוטח משלם למספר חברות שונות, את תשלומי הביטוח, אולם במקרה של תביעה, יקבל החזר כספי, רק מאחת מהן. כך נוצר מצב, בו המבוטח מפסיד כסף רב, ואילו חברות הביטוח מרוויחות על חשבונו.

 

"המסלקה הפנסיונית"

המסלקה הפנסיונית היא מנוע חיפוש נוסף, המרכז מידע, מכ- 100 חברות פנסיוניות שונות. באמצעות הכנסת מספר זהות, ניתן לבדוק חסכונות פנסיונים, הקיימים עבור מספר זה. בכל חסכון פנסיוני, ניתן לצפות בסכומי הצבירה, גובה דמי הניהול, כיסויים ביטוחים קיימים וכן בתשואות. הכניסה לאתר דורשת רישום, וישנה אף עלות מסוימת לכל בקשת חיפוש. החיפוש לוקח 3 ימים, ולאחריו מתקבל מידע מכל הגופים הפנסיונים, לגבי חסכון פנסיוני המתנהל אצלם, עבור מספר הזהות שהוכנס.

 

לסיכום

השימוש באתר הר הכסף, נעשה על ידי כניסה לאתר, ולהקלקה על הקישור: "חיפוש כספים על שמי". הר הכסף, מאפשר עד 10 חיפושים, לכל תעודת זהות המוכנסת למערכת. לאחר החיפוש, מתקבל דף תוצאות, בו מופיעה טבלה עם רשימת כל התוכניות הרלוונטיות, לפרטי תעודת הזהות שהוכנסה למערכת. בכל שורה בדף התוצאות, רשומה שם חברה פיננסית בה נמצאת תוכנית מסוימת, וכן דרכי יצירת הקשר עם אותה חברה. לאחר קבלת דף התוצאות ממערכת הר הכסף, הפניה לגופים הפיננסים השונים, נעשית באופן אישי, על ידי כניסה לאזור האישי באתר החברה. 

משרד האוצר המפעיל את אתר הר הכסף, מפעיל בנוסף עוד שני אתרים נוספים לשירות הציבור: הר ביטוח, מנוע חיפוש חינמי, המאתר פוליסות ביטוח שונות, הקיימות על שמכם. בנוסף, מציע משרד האוצר גם את המסלקה הפנסיונית, המאתרת חסכונות פנסיונים על שמכם.

כדאי לשים לב לחברות שרלטניות, העורכות את החיפוש עבורך, וגובות כסף על שרות הניתן חינם.

מידע נוסף על הר הכסף

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן